Pogórze - Osiedle Morskie, blisko z Gdyni, Kosakowa, Rumii.

GDZIE?

Pomysłowo, efektywnie, kameralnie w grupach do 6 osób. 

JAK?

Prowadzimy zajęcia dla dzieci od 3 roku życia, młodzieży i dorosłych. 

DLA KOGO?

WIĘCEJ

21 marca 2021
Szanowni Państwo, poniżej link do próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM4NDZjZTItZmE3Yy00NDE2LWE1MTEtODExNjkzMzZhOGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d Egzamin odbędzie się w poniedziałek 22.03.2021 od godziny 16:30 do 18:30.  we wtorek matematyka, w środę język angielski.
22 grudnia 2020
FERIE ZIMOWE!!! 4.01.-15.01.2021 Zapraszamy na zajęcia w Laboratorium Edukacji!! warsztaty językowe - codziennie 9:00-10:30 - dwie grupy wiekowe, 0-3-klasa oraz 4-6klasa -> angielski, rosyjski, niemiecki. Koszt od osoby 35 zł

ODWIEDŹ NAS

ul. Teodora Śliwińskiego 10/4

81-198 Pogórze - Osiedle Morskie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@laboratoriumedukacji.pl

+48 731 509 200