Pogórze - Osiedle Morskie, blisko z Gdyni, Kosakowa, Rumii.

GDZIE?

Pomysłowo, efektywnie, kameralnie w grupach do 6 osób. 

JAK?

Prowadzimy zajęcia dla dzieci od 3 roku życia, młodzieży i dorosłych. 

DLA KOGO?

WIĘCEJ

14 października 2021
E8 J.POLSKI CZWARTEK 17:00-18:30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThjMGM3MGUtYzgyMi00NDRlLWE4OGEtYTg4NDRhM2VkNTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d E8 J.POLSKI CZWARTEK 18:40-20:10 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI0Nzg2YjEtNWExNi00NjNjLWIzYzUtOTFlOWVmNGQxM2Rm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d E8 MATEMATYKA CZWARTEK 17:00-18:30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGMwZjU2ZjItNWRiNC00ZTExLWExZWMtZGVjOTJlOTllOTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d E8 MATEMATYKA CZWARTEK 18:40-20:10 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYyYmQxYTctN2NjNC00ZGVlLWEzNDYtNTc5OGYxY2E2Mjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d
21 czerwca 2021
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed lacinia at magna in fermentum. Fusce id dolor efficitur elit rutrum accumsan. Duis auctor porta massa at dictum. Aenean eu dui

ODWIEDŹ NAS

ul. Teodora Śliwińskiego 10/4

81-198 Pogórze - Osiedle Morskie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@laboratoriumedukacji.pl

+48 731 509 200