Pogórze - Osiedle Morskie, blisko z Gdyni, Kosakowa, Rumii.

GDZIE?

Pomysłowo, efektywnie, kameralnie w grupach do 6 osób. 

JAK?

Prowadzimy zajęcia dla dzieci od 3 roku życia, młodzieży i dorosłych. 

DLA KOGO?

WIĘCEJ

21 czerwca 2021
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed lacinia at magna in fermentum. Fusce id dolor efficitur elit rutrum accumsan. Duis auctor porta massa at dictum. Aenean eu dui
18 maja 2021
GODZINA 19:00 LINKI NA SPOTKANIA: J. POLSKI 18.05.2021:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTRiNzk1MGItMTcxZS00YWZkLWFmMTEtMWNmMmQ3NmNmNzU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d J.ANGIELSKI 19.05.2021: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI2ZDU0YzEtZjA4YS00M2NlLTlmN2MtZDRhZmIyMjdkNGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d MATEMATYKA 20.05.2021: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY1MDdjNjUtNDk4Yi00OWEwLWJiZGEtODAwNDFmNjg4NWNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d

ODWIEDŹ NAS

ul. Teodora Śliwińskiego 10/4

81-198 Pogórze - Osiedle Morskie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@laboratoriumedukacji.pl

+48 731 509 200