Znajomość języków obcych to umiejętność, której potrzebujemy praktycznie w każdej sferze naszego życia. Aby dobrze ją posiąść, zarówno młodszy jak i starszy uczeń powinien zanurzyć się w języku. Nasi lektorzy doskonale zdając sobie z tego sprawę, przygotowują zajęcia w taki sposób, aby całkowicie otoczyć ucznia obcą mową.

Zapraszamy na zajęcia z języka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego w ramach kursów mini, midi, maxi. Wszystkie nasze zajęcia odbywają się grupach od 3 do 6 osób, co sprawia, że każdy z kursantów czuje się komfortowo i wykorzystuje lekcje w najlepszy możliwy sposób. Czas trwania zajęć zależy od grupy wiekowej. 

Kursy językowe w formule MINI przeznaczone są dla najmłodszych dzieci od 3 do 6 lat. Niezależnie od poziomu zaawansowania poszczególnych dzieci w grupie, zajęcia prowadzone są wyłącznie w nauczanym języku, dzięki czemu dzieci przyswajają fonetyczne brzmienie poszczególnych słów, co w połączeniu z zestawem gier i zabaw, pozwala im na naukę słownictwa nim pozyskają umiejętność czytania i pisania. Lekcja dla 3-4 latków trwa 30 minut, dla 5-6 latków  45 minut, co jest optymalnym czasem, godzącym zakres przekazywanego materiału z możliwościami dzieci w tym wieku, które szybko tracą zainteresowanie daną czynnością i trudniej znoszą dłuższe rozłąki ze swoim opiekunem.

Kursy językowe w formule MIDI to kursy dedykowane dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat, które z reguły początek nauki języka mają już za sobą. Stopień rozwoju dziecka w tym przedziale wiekowym powoduje, że potrafi ono być bardziej skupione na jednym zajęciu, przez co długość jednostki lekcyjnej to 60 minut. W tej formule w dalszym ciągu przeważają interaktywne gry i zabawy, lecz wraz z postępującym wiekiem dziecka ustępują one miejsca zajęciom lingwistycznym (zagłębianie gramatyki i trudniejszego słownictwa, czytanie, pisanie). W miarę możliwości dzieci dzielone są na grupy o jednorodnym poziomie zaawansowania, by materiał był dopasowany zarówno do dotychczasowej wiedzy, jak i stopnia rozwoju emocjonalnego.

 

Kursy językowe w formule MAXI to kursy zaprojektowane z myślą o młodzieży przygotowującej się do egzaminu ósmoklasisty oraz uczącej się liceach. Jednostka lekcyjna to 90 minut i wypełniona jest zajęciami językowymi umożliwiającymi gruntowne przygotowanie ucznia do czekającego go egzaminu. Stosowane materiały dydaktyczne przypominają zadania, z którymi przyjdzie się tej młodzieży zmierzyć w przyszłości, przez co egzaminy z pewnością nie będą zaskoczeniem. Duża liczba zajęć konwersacyjnych z lektorem posługującym się na zajęciach wyłącznie językiem obcym sprawia, że osoba kończąca kurs w tej formule winna bez większych przeszkód komunikować się w nauczanym języku.

 

JĘZYKI OBCE

mini

midi

maxi

 

 

 

Uczniowie z reguły dzielą się na tych, którzy matematykę kochają, znoszą lub nienawidzą. Dzięki naszym zajęciom KAŻDY pozna ją od innej strony  Sprawimy, że matematyka stanie się fascynująca i zabawna, a jej nauka przestanie sprawiać jakiekolwiek problemy. Celem zajęć matematycznych jest rozwijanie pomysłowości, szybkiej orientacji, łatwości postrzegania oraz umiejętności logicznego myślenia. Zatem w rzeczywistości nie uczymy wzorów i zasad, a zastosowania matematyki w otaczającym świecie. Oferujemy zajęcia w formule:
  • indywidualnych zajęć - wersja rozwijająca lub wersja wspomagająca naukę szkolną;

  • grupy "OMNIBUSKI" dla dzieci wieku 4-6 lat - zajęcia, na których dzieci mają możliwość poznania tajemnic matematyki w najlepszy możliwy sposób - w zabawie. Chcemy wzbudzić w najmłodszych zainteresowania liczbami, kolorami, kształtami, przestrzenią oraz wprowadzać elementy logiki;

  • grupy "OMNIBUSKI" dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat - zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży, podczas których zmierzyć muszą się w zadaniami matematycznymi w inny, niż standardowy sposób. Poprzez wspólne poszukiwania rozwiązań matematycznych zagadek, kursanci rozwijają myślenie analityczne, a jednocześnie pracę w grupie;

  • grup z matematyki wspomagających dzieci i młodzież z dysleksją, dysortografią i problemami z nauką;

  • kursu do egzaminu ósmoklasisty - KLIK;

  • kursu przygotowującego do matury.

MATEMATYKA

Wielopłaszczyznowość przedmiotu jakim jest język polski sprawia, że uczniowie gubią się, nie potrafią odnaleźć swojej ścieżki, a natłok informacji powoduje zaległości w najprostszych umiejętnościach. Gdy do powyższego dodamy diagnozę np. dysleksji, główny i podstawowy przedmiot wydaje się szczytem nie do osiągnięcia. Frustracje rodziców i niska samoocena dzieci sprawiają, że zetknięcie z lekturą lub analizą wiersza czy też napisanie wypracowania wywołuje stres i mechanizmy obronne. W Laboratorium Edukacji chcielibyśmy wspólnie odkrywać piękno języka, zarówno literackiego jak i tego od strony gramatycznej. Pragniemy, by uczniowie nie odczuwali lęku podczas wypowiedzi i potrafili swobodnie formułować swoją opinię. Nadmiar pojęć i definicji przedstawiany jest przez naszych nauczycieli w formach odpowiadającym współczesnym metodom uczenia się. Korzystamy z wiedzy o neurodydaktyce i lekcje opieramy na zadaniach przyjaznych mózgowi.

JĘZYK POLSKI

JĘZYKI OBCE

MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI

TERAPIA

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia terapii pedagogicznej w Klubach Ortograffiti - dla dzieci klas 0-8

Zajęcia będą prowadzone w formie Klubów Ortograffiti - KLIK! Kluby - to atrakcyjna i bardzo lubiana przez dzieci forma zajęć. Jest efektywna i efektowna. Podnosi motywację do pracy oraz wyposaża dziecko w potrzebną wiedzę, umiejętności oraz utrwala nawyki samodzielnego uczenia się. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 50 min z krótką przerwą na ćwiczenia relaksacyjne.  

Zajęcia rozwoju emocjonalnego  

Do szkoły udają się dzieci o różnym stopniu dojrzałości szkolnej. Są takie, które bez większego wysiłku radzą sobie w rozmaitych sytuacjach zadaniowych, społecznych i emocjonalnych. Są również takie, które na starcie wykazują odmienne zachowania. Nie radzą sobie tak dobrze z porozumiewaniem się z innymi wchodząc w częste konflikty. Bywają pobudzone i reagują agresją. Na trudności reagują płaczem i bardzo przeżywają nawet drobne niepowodzenia. Czasami też wycofują się całkowicie z różnorakich aktywności szkolnych wykazując postawę bierności, nieprzystępności, izolacji. Dla takich właśnie dzieci mam propozycję wsparcia, czyli Zajęcia rozwoju emocjonalnego. Program powinien ułatwić dzieciom klas 0-1 uzyskać odpowiedni poziomu dojrzałości emocjonalnej, która z kolei może pozwolić na otwartość dla swobodnego rozwoju poznawczego i społecznego.
 

TERAPIA

PLASTYKA

Zajęcia w kameralnych grupach, na których dzieci pracują nad swoimi kreatywnymi projektami pod okiem instruktorek. Wykorzystywane są przeróżne techniki i sposoby rozwijania umiejętności. Przykładowe prace to: linoryt, lepienie z gliny polimerowej, recykling rzeczy codziennego użytku. Zajęcia przewidują pracę w dwóch grupach: 6-8 latki oraz 9-13 latki. Zapraszamy na bezpłatną lekcję pokazową! 

RYSUNEK

Coś dla bardziej wymagających artystów ;) Na zajęciach kursancie poznają techniki rysunkowe, perspektywę jednopunktową, uczą się skali kolorystycznej, obserwują i odwzorowują cienie, tworzą szkice konstrukcyjne - wykorzystując szeroki zestaw narzędzi. Zapraszamy na bezpłatną lekcję pokazową! 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ODWIEDŹ NAS

ul. Teodora Śliwińskiego 10/4

81-198 Pogórze - Osiedle Morskie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@laboratoriumedukacji.pl

+48 731 509 200