GODZINA 19:00

LINKI NA SPOTKANIA:

 

J. POLSKI 18.05.2021: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTRiNzk1MGItMTcxZS00YWZkLWFmMTEtMWNmMmQ3NmNmNzU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d

J.ANGIELSKI 19.05.2021:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI2ZDU0YzEtZjA4YS00M2NlLTlmN2MtZDRhZmIyMjdkNGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d

 

MATEMATYKA 20.05.2021:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY1MDdjNjUtNDk4Yi00OWEwLWJiZGEtODAwNDFmNjg4NWNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d

OSTATNIA PROSTA
18 maja 2021

ODWIEDŹ NAS

ul. Teodora Śliwińskiego 10/4

81-198 Pogórze - Osiedle Morskie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@laboratoriumedukacji.pl

+48 731 509 200