Szanowni Państwo,

poniżej link do próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM4NDZjZTItZmE3Yy00NDE2LWE1MTEtODExNjkzMzZhOGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ac77e9-0905-4d18-9c42-0fa7224b4767%22%2c%22Oid%22%3a%2278146704-598f-4e88-9d14-729cbcc84736%22%7d

Egzamin odbędzie się w poniedziałek 22.03.2021 od godziny 16:30 do 18:30. 

we wtorek matematyka, w środę język angielski. 

powodzenia :)

 

 

PRÓBNE EGZAMINY ONLINE
21 marca 2021

ODWIEDŹ NAS

ul. Teodora Śliwińskiego 10/4

81-198 Pogórze - Osiedle Morskie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@laboratoriumedukacji.pl

+48 731 509 200